Tin tức

Airbnb kiếm tiền như thế nào?

Airbnb kiếm tiền như thế nào?

26/03/2020

Airbnb là loại hình buôn bán căn nguyên kiếm tiền bằng cách tính phí cho khách dịch vụ từ 5% đến 15% tiền đặt phòng, dường như hoa hồng từ chủ nhà thường là 3%. Nền tảng này cũng tính phí các sever cung cấp dùng thử với phí dịch vụ 20% bên trên tổng số tiền phải trả.